Древните пътеки

Прочит: Михей 6:6-8   „Така казва Господ: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки – къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си…“ (Йеремия 6:16)   Бръшлянът пълзеше по стените на къщата и изпълваше малката градинка близо до...

Виж повече

Моя надежда

Прочит: Псалм 25:4-15   „Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.“ (Псалм 25:5)   Най-самотната Коледа в живота ми беше, когато съпругът ми отсъстваше от града и аз бях сама с болното ни в това време бебе. Съседката ме помоли да...

Виж повече

Да избереш общество

Прочит: Притчи 13:16-21   „Ходѝ с мъдрите и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.“ (Притчи 13:20)   В гимназията се опитвах да прекарвам време с хора от различни приятелски кръгове и с различен живот. Виждах се с приятели от църковната младежка група, но...

Виж повече

Благословението на сълзите

Прочит: Откровение 21:1-4   „Ти си преброил скитанията ми; сложи сълзите ми в съда Си; не са ли те записани в Твоята книга?“ (Псалм 56:8)   Когато мисля за Божите благословения, си мисля за семейството, приятелите, слънцето и дори чашата кафе сутрин. Доскоро не възприемах...

Виж повече

Бог знае

Прочит: Матей 4:1-11   „Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.“ (Матей 4:11)   Няколко години преподавах на трети клас в същата класна стая, където самата аз бях третокласничка. В началото на всяка учебна година показвах на класа снимката си от...

Виж повече

В Неговите ръце

Прочит: Псалм 46:1-7   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8)   Когато бях на осем години, паднах върху счупена бутилка и едно стъкло поряза коляното ми до кокал. Лекарите го зашиха и ме...

Виж повече

С вяра, а не със страх

Прочит: Йеремия 29:10-14   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Понякога е много трудно да се вземат решения, особено такива, които променят живота ти. Когато избрах...

Виж повече

С отворени уши

Прочит: Притчи 2:1-10   „Защото Господ дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.“ (Притчи 2:6)   Преди два дни малката ми дъщеря говореше по телефона с братовчед си. Преди да затвори, му каза: „Ще затварям, искаш ли да ми кажеш още нещо?“. Замислих се за тези думи –...

Виж повече

Надеждата на новия живот

Прочит: Матей 6:25-34   „Защото за дървото има надежда, че ако бъде отсечено, пак ще поникне, и че издънката му няма да изчезне…“ (Йов 14:7)   Бях се върнал от Натал, където бях прекарал седем дълги години със своето семейство. Бях на 50 години и предприемах ново начало след...

Виж повече

Радост и в скръбта

Прочит: Псалм 139:7-12   „Извикай към Мен и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.“ (Йеремия 33:3)   След като майка ми почина от прогресиращо неврологично заболяване, аз започнах първия си семестър в колежа, постъпих на работа и изобщо продължих...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!