Време за молитва

Прочит: Матей 26:36-41 „Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек.“ (Яков 5:16) Една събота ловях риба на плажа и се наслаждавах на настъпващия залез. Небето бързо се обагряше с красиви цветове. Тази гледка ме накара да спра и да благодаря на Бога за това, че ми подарява още...

Виж повече

Всеотдайна любов

Прочит: Псалм 139:1-6 „Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца…“ (1 Йоан 3:1) Моя пациентка страда от деменция и съпругът ѝ, с когото са били заедно 50 години, прави всичко по силите си, за да ѝ помогне. Пере, носи ѝ храна и организира всички прегледи. По няколко пъти...

Виж повече

Точното място за мен

Прочит: Римляни 12:4-8 „Защото както тялото е едно, а има много части и всички части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и с Христос.“ (1 Коринтяни 12:12) Най-красивото цвете в нашия дом се намира в банята. Става дума за ноемврийски кактус, който има впечатляваща...

Виж повече

Забележителна възможност

Прочит: Матей 3:1-12 „В онези дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в Юдейската пустиня…“ (Матей 3:1) В една зимна вечер през 1970 г., след часовете бързах към Третяковската галерия в Москва, за да проуча картината на Александър Иванов „Появата на Христос пред хората“. Исках да...

Виж повече

Намерени

Прочит: Лука 15:1-10 „Също така, казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае.“ (Лука 15:10) Когато бях малък, тропическият нигерийски пейзаж, сред който живеехме, беше за мен съвсем различен свят. Във всичко навън – тревата, камъните, праха – откривах...

Виж повече

От страх към надежда

Прочит: Ефесяни 6:10-17 „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимот. 1:7) Депресията е вгорчавала живота ми по различни начини през годините. Един постоянен неин симптом беше страхът – тази непрестанна тежест в гърдите, която не ми даваше покой...

Виж повече

Живата вода

Прочит: Йоан 4:7-15 „Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.“ (Йоан 3:5) Работех в една строителна бригада, която трябваше да свързва новопостроените жилища с водопреносната мрежа. Тази работа не винаги е лесна...

Виж повече

Божи деца

Прочит за деня: Римляни 8:12-17 „Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли.“ (Галатяни 3:26-27) В началото на всеки курс по изобразително изкуство, който започвах да водя в колежа, исках...

Виж повече

Отвъд моите очаквания

Прочит: Филипяни 4:4-7 „… Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ (1 Коринтяни 2:9) В журналистическата си кариера съм поемала важни отговорности и са ми плащали добре. През 2016 г. обаче ме...

Виж повече

Светлина

Прочит: Матей 5:13-16 „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16) Когато мисля за това, че трябва да бъда светлина в света, си спомням една от любимите си играчки от детството – светеща...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!