По различен начин

Прочит: Лука 2:1-7   „Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.“ (Лука 2:10)   Тази година Рождество беше по-различно от друг път. Не се включих в хора и не се налагаше да ходя на репетиции. Повечето от...

Виж повече

Чудото на Рождество Христово

Прочит: Йоан 1:15-18   „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас…“ (Матей 1:23)   Като пасторска съпруга съм помагала в много рождествени сценки. Пазя толкова спомени за мъдреци с картонени корони, овчари с раирани роби и ангели...

Виж повече

Рождествени благословения

Прочит: Исая 43:14-21   „Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“ (Исая 43:18-19)   Обикновено ни съветват в...

Виж повече

Неочакван подарък

Прочит: Псалм 62:1-12   „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог…“ (Псалм 46:10)   След дълъг ден на работа, без да искам, заключих ключовете и телефона си в колата, когато спрях да заредя. Обадих се от бензиностанцията на мъжа си и излязох да го чакам. Минаха повече от 40 минути...

Виж повече

Заедно

Прочит: Римляни 12:1-8   „Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, а да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.“...

Виж повече

Подарък от дъщеря ми

Прочит: Второзаконие 7:7-9   „И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и пазят заповедите Му…“ (Второзаконие 7:9)   Когато дъщеря ми беше в детската градина, там организираха...

Виж повече

Защо да се тревожа?

Прочит: Матей 6:25-34   „… Не се безпокойте за живота си (…) И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?“ (Матей 6:25, 27)   Аз се тревожа почти за всичко! Когато съм изпълнен с притеснения, търся нещо, което да ме вдъхнови. Тази сутрин намерих...

Виж повече

Момент на промяна

Прочит: 1 Коринтяни 15:50-58   „Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен.“ (1 Коринтяни 15:58)   Родителите ми служат в няколко християнски събрания и винаги ме...

Виж повече

Емануил

Прочит: Исая 7:10-14   „… Ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил.“ (Исая 7:14)   На всяко Рождество чета отново цялата библейска история за раждането на Спасителя. Тази година тя ми помогна по особен начин. Месец преди празника в семейството ми възникнаха...

Виж повече

Къде видя Исус?

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15   „Благотворната душа ще бъде наситена; и който пои, сам ще бъде напоен.“ (Притчи 11:25)   При първото ми мисионерско пътуване в Мексико отседнахме в жилището на пастора близо до църквата и работихме заедно с нейните членове. Въпреки че това беше...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!