Очакване

Прочит: Псалм 130:5-8 „Душата ми очаква Господа повече от онези, които очакват зората.“ (Псалм 130:6) През 28-годишното си служение като пастор съм седял със стотици семейства в много болнични чакални. Това е време на агония, на мъка, самота и страх. Всъщност всички близки на болни ми...

Виж повече

Истинска свобода

Прочит: Галатяни 5:13-18 „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1) Като млад имах куче на име Оли. Той беше мъничък, но много умен. Когато вземех ключовете, той веднага изтичваше и захапваше каишката си...

Виж повече

Прослава на Бога цял ден

Прочит: 1 Солунци 5:16-18 „С Него трябва да се хвалиш и Той е твоят Бог, Който извърши за теб тези велики и страшни дела, които очите ти видяха.“ (Второзаконие 10:21) Когато се роди нашият внук, отидох в дома на сина ми и снаха ми, за да помагам. Грижата за бебето и къщата толкова ме...

Виж повече

Неочаквани възможности

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15 „А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело…“ (2 Коринтяни 9:8) По време на едно ваканционно пътуване дъщеря ми и нейното семейство...

Виж повече

Божията грижа

Прочит: Псалм 91:1-13 „Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища.“ (Псалм 91:11) През ноември 2017 г. дъщеря ми претърпя сериозна катастрофа, докато отиваше на работа, и изпадна в безсъзнание. Няколко човека, които видели всичко, повикали линейка. Те...

Виж повече

Нашето съкровище

Прочит: Матей 6:19-24 „… защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.“ (Матей 6:21) Спрях в бензиностанцията на моя чичо да заредя и влязох да платя. Както винаги, вътре беше пълно с хора, защото магазинът беше голям за това малко южно градче. Чичо беше зает с писането на...

Виж повече

Божествена утеха

Прочит: 2 Коринтяни 1:3-7 „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4) Много ме натъжи новината, че добър приятел от църквата е починал от...

Виж повече

Прекъсване

Прочит: Евреи 12:1-3 „И Господ дойде и застана, и извика както преди това: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил отговори: Говори, защото слугата Ти слуша.“ (1 Царе 3:10) „Джулия!“ – викът на моята приятелка ме спря, докато излизах на улицата след посещение в зъболекарския кабинет...

Виж повече

Дори мен

Прочит: 1 Тимот. 1:12-17 „… Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.“ (1 Тимот. 1:15) Станах християнин едва на 32 години. Преди това не познавах Бога. Когато поглеждам назад към детството и младостта, се срамувам от някои неща, които съм правил. Бях...

Виж повече

Растеж в Христос

Прочит: Псалм 92:12-15 „А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.“ (Лука 2:52) Преди време отидох да огледам нивите на моя дядо, но попаднах на изненада. Вместо ниви, имаше борова гора. Земята, на която се отглеждаше соя в продължение на 50 години, сега...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!