Истинска светлина

Прочит: Псалм 34:1-8 „… Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога.“ (2 Коринтяни 1:4) По време на лечението, през което преминавах, изпаднах в депресия. След като...

Виж повече

Създадени, за да творим

Прочит: Битие 1:20-27 „И Бог създаде човека по Своя образ…“ (Битие 1:27) В зоологическата градина в Хонолулу с мъжа ми се забавлявахме при вида на порода сиви птици с розови страни, които изглеждаха, сякаш са се изчервили от срам. Любувахме се на изпъстрените с червено, зелено и жълто...

Виж повече

Радвай се, моли се, благодари

Прочит: 1 Солунци 5:12-24 „Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Сол. 5:16-18) Християнин съм от 40 години и много пъти съм се замислял за казаното в Първото послание към солунците. Въпреки всичките си...

Виж повече

От кора до кора

Прочит: 2 Тимотей 3:14-17 „Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата…“ (2 Тимот. 3:16) Преди близо 20 години взех решение да прочета цялата Библия. Сега съм щастлив да заявя, че успях, но не съм щастлив от това, че...

Виж повече

Поеми риска

Прочит: Матей 5:11-16 „Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:16) Когато бях на 19 години, почувствах Божия призив да се включа в една мисия, където щях да получа и съответното...

Виж повече

Семената на милосърдието

Прочит: Колосяни 3:1-12 „И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“ (Колосяни 3:12) Седях в чакалнята на спешния кабинет и мисълта ми беше насочена единствено към усложненията, които астмата ми беше предизвикала...

Виж повече

Не съм сам

Прочит: Изход 17:9-13 „А като натегнаха ръцете му (…) Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепяни до залез слънце.“ (Изход 17:12) През последната си година в гимназията отговарях за хвалебните групи към служенията с...

Виж повече

Гора, изпълнена с живот

Прочит: Римляни 15:1-7 „Затова, приемайте се един друг, както и Христос ни прие за Божията слава.“ (Римляни 15:7) Докато с мъжа ми пътувахме през гората към къмпинга, разглеждах дърветата. По едно от тях имаше счупени клони, друго беше прекършено на върха, имаше и такива с причудливи...

Виж повече

От тревога към радост

Прочит: Псалм 40:1-3 „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ (Йоан 16:33) По време на следобедните си разходки обичам да слушам песента на птиците, да гледам как вятърът люлее клоните на дърветата и да долавям пулса на природата. Но в...

Виж повече

Не се страхувай

Прочит: 4 Царе 6:8-23 „Елисей отговори: Не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях.“ (4 Царе 6:16) Открихме учебен център за деца в едно планинско село. Един ден група хора дойде пред дома ни с искане да го закрием. Едно от децата ни изтича и каза...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!