Отговор на нечия молитва

Прочит: 2 Коринтяни 9:8-15 „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила…“ (2 Петр. 1:3) Когато оставих дъщеря си в детския кът преди библейския урок, се...

Виж повече

Постоянство във вярата

Прочит: Лука 2:25-35 „И, ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше на него.“ (Лука 2:25) Често ми липсва постоянство и търпение във вярата, но ме вдъхновява примерът на вярващото поколение...

Виж повече

Божията утеха

Прочит: Псалм 33:1-5 „Защото словото на Господа и право и всичките Му дела са извършени с вярност.“ (Псалм 33:4) През по-голямата част от живота си 85-годишният ми съпруг е бил опитен музикант. Свирил е на орган, пиано, тромбон и туба. Но през последните години от живота си не можеше...

Виж повече

„Тук съм“

Прочит: Второзаконие 31:1-8 „… Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред теб; няма да отстъпи от теб, нито ще те изостави.“ (Второзаконие 31:6) Когато ходим на море, с жена ми и дъщеря ми обичаме да гледаме залезите. Една вечер, докато дъщеря ни Виктория седеше на пясъка, ние бяхме...

Виж повече

Избирам милостта

Прочит: Колосяни 3:12-17 „… какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8) Често се замислям за смисъла на този стих от Михей. Обичам правдата, но ако зависеше от мене, само няколко човека щяха да получат втори...

Виж повече

Търпение

Прочит: Псалм 37:3-6 „Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.“ (Римляни 8:28) Бях напреднала в танците и на върха на развитието си в тази област – преподавах и печелех състезания. Един ден по време на урок...

Виж повече

Богато наследство

Прочит: Исус Навин 4:1-9 „Ще спомена делата Господни; защото ще си спомня чудесата, извършени от Теб в древността.“ (Псалм 77:11) Още от съвсем ранна възраст синът ми е изключително любопитен. Постоянно задава въпроси на мен, на майка си и на цялото семейство. Иска да знае за всяко...

Виж повече

Добрият Пастир

Прочит: Псалм 23:1-6 „Той ще пасе стадото Си като овчар, ще събере агнетата с мишцата Си, ще ги носи в скута Си и ще води полека доещите.“ (Исая 40:11) Докато говорех с моя братовчед, си спомних едно гостуване в неговата ферма в Южна Африка. Тогава чичо се притесни, че едно от агнетата...

Виж повече

Не Те ли е грижа?

Прочит: Марк 4:35-41 „… те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“ (Марк 4:38) Когато се разрази бурята и застраши живота на учениците в ладията, Исус спеше. Вълните се надигаха и пълнеха ладията с вода. „Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“...

Виж повече

Горяща вяра

Прочит: 1 Йоан 4:7-12 „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг…“ (1 Йоан 1:7) Макар оттогава да са минали повече от 50 години, има един спомен от младежки лагер, който никога няма да се изличи от ума ми. Забравил съм някои подробности – какви...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!