Имай вяра

Прочит: Галатяни 6:1-9   „Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.“ (Римляни 8:25)   Когато бях тийнейджърка, всяка неделна сутрин събуждах сестра си и  питах: „Искаш ли да дойдеш с мен на църква?“. Тя винаги отговаряше „Не“, но един ден...

Виж повече

Бог се грижи за нас

Прочит: 1 Петрово 5:1-10   „… всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“ (1 Петр. 5:7)   За да посадя една маниока, трябваше да почистя доста висока трева в градината. Реших да изгоря тази част от нея, която беше изсъхнала. Времето не беше толкова сухо и...

Виж повече

Пример

Прочит: Филипяни 2:1-7   „Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.“ (1 Йоан 2:6)   Докато се изкачвах по планинското възвишение към една изоставена златна мина, си мислех за възрастния човек, който ми каза за нея и ми показа пътя, по...

Виж повече

Добър сън

Прочит: Псалм 4:1-8   „Ще благославям Господа, Който ме е вразумил; също и през нощта ме учи сърцето ми.“ (Псалм 16:7)   Преди често не можех да заспя. Колкото и да се опитвах да се успокоя, постоянно си припомнях разговори от деня и мислех дали не съм могла да ги проведа по...

Виж повече

Как да избереш път

Прочит: Притчи 16:1-9   „Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9)   Дълго време бях уверен, че има само един път пред мен и ако го пропусна, няма да живея според Божията воля. Но мисля, че покорството на Бога не е нещо толкова...

Виж повече

Молитва с благодарност

Прочит: Псалм 33:1-9   „Пейте на Господа нова песен, хвалата Му от краищата на земята…“ (Исая 42:10)   Един ден започнах сутрешната си молитва, като се помолих за децата си, за своите нужди и за тези на роднините и приятелите. В този момент в ума ми изникна една картина от...

Виж повече

Божи благословения

Прочит: Псалм 103:1-8   „Благославяй, душо моя, Господа, и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй нито едно от всичките Му благодеяния.“ (Псалм 103:1-2)   Думите от днешния псалм бяха любимо въведение за пастора...

Виж повече

При всякакви обстоятелства

Прочит: Авакум 3:16-19   „Но аз ще погледна към Господа, ще чакам Бога на спасението си; Бог мой ще ме послуша.“ (Михей 7:7)   Един от любимите ми библейски пасажи е молитвата на Авакум. Тя ми стана много близка на сърцето веднъж, когато акумулаторът ми отказа на път към...

Виж повече

Упоритост

Прочит: Исая 40:28-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Когато бях млад и тръгвах на дълъг път с колелото си, този стих се превръщаше в реалност...

Виж повече

Чекмедже с ненужни вещи

Прочит: Лука 9:1-6   „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“ (Галатяни 5:1)   Всеки път, когато отварях чекмеджето с ненужни вещи, прибирани за всеки случай, се отчайвах. Никога не откривах това, което търсех...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!