Целително докосване

Прочит: Марк 1:40-45   „А Той се смили, простря ръка и се допря до него…“ (Марк 1:41)   Не мислех за нищо друго, освен за преждевременно родената ни дъщеря, здравословните проблеми, които щеше да има, и оставянето на жена ми в друга болница. Стоях и гледах бебето си в...

Виж повече

По следите на вярата

Прочит: 2 Тимот. 1:3-7   „… Блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите Му.“ (Псалм 112:1)   Един топъл летен ден майка ми хвана мен и брат ми за ръка и ни заведе в „чистата стая“. В Унгария до миналия век такава стая е имало най-вече в...

Виж повече

Сега какво?

Прочит: Исая 40:26-31   „… онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.“ (Исая 40:31)   Преди няколко години се пенсионирах от 40-годишно служение и няколко месеца по-късно...

Виж повече

Древните пътеки

Прочит: Михей 6:6-8   „Така казва Господ: Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки – къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си…“ (Йеремия 6:16)   Бръшлянът пълзеше по стените на къщата и изпълваше малката градинка близо до...

Виж повече

Моя надежда

Прочит: Псалм 25:4-15   „Води ме в истината Си и ме учи; защото Ти си Бог на Спасението ми; Теб чакам цял ден.“ (Псалм 25:5)   Най-самотната Коледа в живота ми беше, когато съпругът ми отсъстваше от града и аз бях сама с болното ни в това време бебе. Съседката ме помоли да...

Виж повече

Да избереш общество

Прочит: Притчи 13:16-21   „Ходѝ с мъдрите и ще станеш мъдър, а другарят на безумните ще пострада зле.“ (Притчи 13:20)   В гимназията се опитвах да прекарвам време с хора от различни приятелски кръгове и с различен живот. Виждах се с приятели от църковната младежка група, но...

Виж повече

Благословението на сълзите

Прочит: Откровение 21:1-4   „Ти си преброил скитанията ми; сложи сълзите ми в съда Си; не са ли те записани в Твоята книга?“ (Псалм 56:8)   Когато мисля за Божите благословения, си мисля за семейството, приятелите, слънцето и дори чашата кафе сутрин. Доскоро не възприемах...

Виж повече

Бог знае

Прочит: Матей 4:1-11   „Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.“ (Матей 4:11)   Няколко години преподавах на трети клас в същата класна стая, където самата аз бях третокласничка. В началото на всяка учебна година показвах на класа снимката си от...

Виж повече

В Неговите ръце

Прочит: Псалм 46:1-7   „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8)   Когато бях на осем години, паднах върху счупена бутилка и едно стъкло поряза коляното ми до кокал. Лекарите го зашиха и ме...

Виж повече

С вяра, а не със страх

Прочит: Йеремия 29:10-14   „Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“ (Исус Навин 1:9)   Понякога е много трудно да се вземат решения, особено такива, които променят живота ти. Когато избрах...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!