Съвършен пример

Съвършен пример Прочит: 1 Петр. 2:18-24 „… когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо.“ (1 Петр. 2:23) Скоро напуснах работата си, защото ръководството не се отнасяше с мен справедливо. Малко преди...

Виж повече

Вълнуващо ли е?

Прочит: Откровение 22:1-5 „Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат.“ А на нас Бог откри това чрез Духа…“ (1 Коринтяни 2:9-10) Порастването не е толкова вълнуващо, колкото си го представях. Не е лошо...

Виж повече

Утеха и надежда

Прочит: Псалм 34:1-8 „Вкусете и вижте, че Господ е благ; блажен онзи човек, който уповава на Него.“ (Псалм 34:8) Преди години се прибирах с децата си от парка, когато неочаквано малката ми дъщеря се отскубна от ръцете ми и хукна да пресича, а отсреща се задаваше кола. В един миг всичко...

Виж повече

Възкръсналият Христос

Прочит: Йоан 20:11-22 „А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!“ (Йоан 20:19) През септември 1981 г. църквата ни в Саннес, Норвегия...

Виж повече

Парти на дъгата

Прочит: 1 Йоан 3:1-3 „Господ, твой Бог (…) ще се развесели за теб с радост, ще се успокои в любовта Си, ще се весели за теб с песни.“ (Софония 3:17) Когато дъщеря ми ставаше на пет години, искаше парти на тема дъга. Няколко дни преди рождения си ден тя се помоли Бог да ѝ покаже

Виж повече

Вяра

Прочит: Битие 15:5-15 „Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.“ (Йоан 20:29) Мислех, че познавам добре днешната история за Божието обещание към Аврам да направи потомството му неизброимо като звездите в небето, но се оказа, че...

Виж повече

Турбулентност

Прочит: Матей 8:23-27 „А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“ (Матей 8:27) Когато бях на 10 години, за пръв път се качих на самолет и заспах по време на полета. За моя изненада, кацането не беше много леко. Събудих се, изпълнена със...

Виж повече

Живот с белези

Прочит: 2 Коринтяни 12:7-10 „… И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.“ (2 Коринтяни 12:9) Когато поема в грешна посока, започвам да се поддавам не само на моментните тревоги, но и на тези от миналото. В един такъв случай си...

Виж повече

Вяра в Божието слово

Прочит: Псалм 23:1-6 „Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават.“ (Псалм 23:4) През април 1980 г. семейството ми преживя кървавия военен преврат в нашата страна Либерия. Докато се криехме от...

Виж повече

Във всичко

Прочит: Колосяни 3:12-17 „… каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца.“ (Колосяни 3:17) Дали вкъщи, или на работното място, всеки от нас има много задачи, които трябва да свърши. Много от тях са досадни, но...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!