Картичка в пощата

Прочит: Плачът на Йеремия 3:25-33 „Понеже, ако и да наскърби, Той пак ще и да се съжали според многото Си милости.“ (Плачът на Йеремия 3:32) Моята приятелка ми изпраща поздравителни картички през последните 30 години – не само за рождения ми ден и за Рождество, а за всеки празник...

Виж повече

Без думи

Прочит: Даниил 2:19-23 „Уповавай на Господа и върши добро; така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се също така в Господа и Той ще ти даде измоленото от сърцето ти.“ (Псалм 37:3-4) Забързаният ми живот се промени, когато започна да ме боли дясното бедро. Насрочиха ми...

Виж повече

На първо място

Прочит: Матей 22:34-40 „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.“ (Матей 6:33) Лесно е да поставяме различни неща преди Бога: семейството, работата, ученето, спорта или музиката. Когато бях тийнейджър, ценях киното, игрите, музиката и...

Виж повече

Тъга и любов

Прочит: Йоан 14:1-6 „Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мен. В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ (Йоан 14:1-2) Когато Пулет, която беше моя съпруга в продължение на 50 години...

Виж повече

Плодоносни

Прочит: Галатяни 5:22-26 „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание…“ (Галатяни 5:22-23) Когато бях малка, баба държеше купа с декоративни плодове на масичката за кафе. Със сестра ми играехме, като си избирахме по един...

Виж повече

„Изгубих дядо!“

Прочит: Исая 41:10-13 „Господ, Той е, Който ходи пред теб, Той ще бъде с теб; няма да се оттегли, нито ще те изостави; не се бой!“ (Второзаконие 31:8) „Изгубих дядо!“ – казваше двегодишният ми внук, когато излизах за работа. Няколко години той и майка му – нашата дъщеря – живяха с мен...

Виж повече

Не се обезсърчаваме

Прочит: Римляни 12:1-8 „Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.“ (2 Коринтяни 4:16) Няколко мои приятели решиха да сменят работата си. Изпратиха много документи за кандидатстване, но не получаваха отговор. Част от тях...

Виж повече

Нашето неверие

Прочит: Марк 9:14-29 „А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие.“ (Марк 9:23-24) В деветата глава на Марк учениците на Исус не успяват да изгонят нечист дух от едно...

Виж повече

Нашите ближни

Прочит: Римляни 15:1-7 „Когато видиш осела на брат си или говедото му паднало на пътя, да не ги изоставиш, да ги вдигнеш заедно с него.“ (Второзаконие 22:4) Живеех в преместваемата си къща една година, но тъй като съм много срамежлива, общувах с малко от съседите. Един дъждовен ден...

Виж повече

В трудно време

Прочит: Битие 21:8-21 „А Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и ѝ каза: Какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е.“ (Битие 21:17) Работата в градината в един слънчев ден ми донесе много радост, но още на следващия...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!