Едно прекрасно семейство

Прочит: Лука 10:38-42 „… Мария избра добрата част, която няма да се отнеме от нея.“ (Лука 10:42) През 2016 г. отново имах здравословни проблеми заради повтаряща се туберкулоза. Мъжът ми работеше много, а с баща си не бях в добри отношения. Напуснах работа, за да се лекувам, и докато се...

Виж повече

Чакам Бога

Прочит: Битие 41:14-16, 39-43 „Господ ще извърши това, което е потребно за мен.“ (Псалм 138:8) Когато татко почина, съседите ми подариха малка орхидея, която да сложа на перваза на прозореца. На нея имаше един прекрасен цвят, но той скоро увехна. С жена ми продължихме да я поливаме в...

Виж повече

Товарът на самосъжалението

Прочит: Псалм 51:1-17 „Господи, отвори устните ми; и устата ми ще разгласяват Твоята хвала.“ (Псалм 51:15) „Никога няма да мога да си простя“ – само изписването на тези думи пробуди толкова емоции в мен. Годините на съжаление ми тежаха – носех ги като окови. Заради сексуалната...

Виж повече

Невредим

Прочит: Псалм 119:105-112 „Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105) Докато се прибирах, обърках пътя и се изгубих. Аз съм незрящ и затова се ориентирах според позицията на слънцето и говорещия компас, който използвам. Релефните плочки и...

Виж повече

Как да се моля

Прочит: Матей 21:12-16 „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.“ (Матей 18:3-4) Един ден, когато синът ми се молеше, аз започнах да го поправям и...

Виж повече

Започни деня с Бога

Прочит: Псалм 5:1-12 „Господи, в ранно утро ще чуеш гласа ми; в ранно утро ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам.“ (Псалм 5:3) Започвам всеки ден с поздрав към всички вкъщи. Поздравявам и хората, които срещам, когато излизам. Веднъж се запитах какво би се случило с отношенията...

Виж повече

Винаги благодарни

Прочит: 1 Солунци 5:12-18 „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“ (1 Солунци 5:18) На едно църковно събиране водещият говореше за благодарността. В края на изложението си той ни предизвика да не се оплакваме за нищо в продължение на 30 дни и всеки ден...

Виж повече

Бог е милостив

Прочит: Притчи 3:1-10 „Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще бъда спасен…“ (Йеремия 17:14) През зимата на 2016 г. с жена ми получихме от лекаря резултатите от моите изследвания: имах рак с разсейки в костите. Въпреки това не се изплаших, защото бях сигурен, че съм в...

Виж повече

С пълно внимание

Прочит: 1 Йоан 5:13-15 „И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.“ (1 Йоан 5:14) Когато бях малка, обичах да ходя на гости на баба, която живееше на 300 километра от нас. Тя винаги беше много заета – готвеше, правеше зимнина...

Виж повече

Промяна

Прочит: Псалм 34:17-22 „Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух.“ (Псалм 34:18) По крайбрежието в Мейн занаятчии продават бижута, изработени от парчета стъкло, намерени по плажа. Парчетата се раздробяват с времето и океанът започва...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!