Пълна промяна

Прочит: 1 Солунци 4:1-12

„И така, братя, молим и ви увещаваме в Господ Исус, така както сте научили от нас как трябва да постъпвате и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече.“
(1 Солунци 4:1)

Кавадо е малка река в Португалия. В продължение на стотици години тя дава препитание на едно старо селище, през което преминава. Реката винаги е била жизненоважна за хората там. През 60-те години на миналия век до нея построиха язовир, който промени цялата околност. Промени се и микроклиматът. Обилното количество вода се отразяват добре при високите температури. Язовирът е източник на енергия. С електричеството хората започнаха да се радват на хладилници, радио, телефони, телевизия и интернет, което промени живота им напълно.
Така става и когато Христос влезе в нашия живот. Ние насочваме енергията, която Бог ни дава, за да служим на своите ближни. Тези, които приемат Христос, могат да променят изцяло своето обкръжение. Бог прави живота ни по-добър. Вместо да бъде изгубен, потенциалът на всеки човек е насочен към нещо ново, към нов извор, който променя нас и всичко около нас.

Молитва: Боже, Който твориш и поддържаш живота, помагай ни да растем в образа на Христос, за да бъдем благословение за хората. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще следвам Бога в служението на хората.
Емануел Дайнис (Португалия)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЖИВЕЯТ БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСТВО.

Остави коментар

Live Reply