Парче плат

Прочит: Лука 5:33-38

„… Никой не отдира парче от нова дреха, за да го пришие на вехта дреха; иначе и новата дреха се съдира, и кръпката от новата не отива на вехтата.“
(Лука 5:36)

Църковното настоятелство реши да махнем покривката от амвона, защото беше доста стара и цветовете бяха избледнели. Аз бродирах от малък, затова предложих да се заема с новата покривка.
Когато започнах с изготвянето на модела, си спомних цитираните днес думи на Христос. Беше невъзможно да се направи нова бродерия върху стария плат, но напълно възможно – да се приложи старият модел върху нов плат и с нови материали.
Като християни, ние използваме един модел за живота, който е на 2000 години – евангелието. Материалите са от нашето настояще, но Благата вест Бог ни донесе преди много години. Тя обаче е жива и актуална винаги.

Молитва: Господи, благодарим Ти за Твоята любов и милост, които правят всичко ново. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Ще търся истината на Божието слово като модел на своя живот всеки ден.
Остин Бринч (Норвегия)

Да се молим за: МАЛКИТЕ ЦЪРКВИ.

Остави коментар

Live Reply