Първа неделя от Великия пост

Прочит: Римляни 10:8-13

 

„Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.“

                                                                              (Римляни 10:9)

 

Да следвам Бога, е най-правилното решение, което съм взела в своя живот. Много често съм се чувствала самотна и несигурна за бъдещето. Имала съм повече въпроси, отколкото отговори и не съм откривала истинския смисъл в живота.

Един ден животът ми напълно се промени: приех Христос в сърцето си. Скоро започнах да виждам промяна както в себе си, така и в хората около мен. Колкото повече търсех Исус, толкова повече опознавах себе си: своите възможности, ценността си и колко много съм обичана от Бога. Животът, който ми изглеждаше като неясна картина, придоби своя смисъл и цел.

Сега споделям своята история, за да приканя и други да потърсят Господа с цялото си сърце. Насърчавам хората да разказват своите истории. Когато приемем Бога и Неговото водителство, можем да окуражим и другите да направят същото.

 

Молитва: Исусе, благодарим Ти, че ни водиш по пътя на вярата. Помагай ни да покажем този път и на другите. Молим се, както Ти ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Днес ще споделя с някого своята вяра.

Сали Перес (Вашингтон)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ.

 

Остави коментар

Live Reply