Първа неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 6:25-35

 

„Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее.“  

                                                                                  (Йоан 6:35)

 

„Гладни ли сте? Жадни ли сте?“ Мама винаги ни питаше това, когато се прибирахме от дълги игри през лятото. Ако кажехме „не“, следващият въпрос беше: „Сигурни ли сте?“.

Независимо какъв е животът ни, всички ние сме изправени пред тези въпроси. За всички хора, както и за всички живи същества, е от жизненоважно значение да приемат храна и вода. Но гладът и жаждата могат да бъдат не само физически, а и духовни. Ние, хората, можем да попаднем в емоционални, интелектуални, духовни пустини, където да останем без сили – места, в които ни дебнат опасности. Когато дойдат изпитания, можем да утолим глада и жаждата си по много неправилни начини. В такива моменти не бива да забравяме думите на Исус: „Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее, и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее“.

Библията ни уверява, че няма места, на които да попаднем и на които Исус не може да бъде. Дори в бездната на страданието Той е с нас. Бог винаги е близо, за да утоли духовния ни глад и жаждата на отчаяните ни сърца.

 

Молитва: Велики Боже, благодарим Ти, че осигуряваш нашата прехрана всеки ден. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни среща при всякакви обстоятелства и ни предлага да утоли духовния ни глад и жаждата на нашите сърца.

Карън Грийнуолт (Северна  Каролина)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА ГЛАДНИ.

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply