Първата крачка

Прочит: Матей 3:13-17

 

„… ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.“

(Матей 3:17)

 

Чел съм днешния стих от Матей, който е част от евангелската история за Исусовото кръщение, стотици пъти. Но при последния прочит осъзнах нещо, за което преди не се бях замислял: думите от небето бяха изречени преди началото на земното служение на Христос. Запитах се каква е причината Отец да заяви това в този момент. Поучението, изцеленията, утешаването на потиснатите, думите на надежда, мъдростта на Проповедта на планината, притчите, кръстът, възкресението: нищо от това все още не се беше случило. Кръщението на Исус Христос беше едва първата стъпка от Неговото земно служение.

Той започна това служение с предварителното уверение в любовта на Отец. Аз вярвам, че Бог ни обича и ни одобрява още преди да започнем своето служение в този свят, и това ме провокира да се запитам каква първа крачка трябва да направя, за да изпълня това, което Той ми възлага, каквото и да е то. Нека вярваме, че когато сторим първата крачка, вече сме одобрени от Бога!

 

Молитва: О, Боже, когато правим крачка напред, за да служим в Твоето име, благославяй ни. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Копнея Бог да ми каже: „Възлюбени, в теб е Моето благоволение“.

Франк Рамирес (Пенсилвания)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ЗАПОЧВА НОВО СЛУЖЕНИЕ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply