Първата стъпка

Прочит: Лука 5:1-11

„А Симон отговори: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но щом казваш, ще хвърля мрежите.“
(Лука 5:5)

Симон Петър беше прекарал цяла нощ в безрезултатни опити да улови риба, когато Исус му каза да отиде към дълбокото и отново да хвърли мрежите. Петър имаше богат опит в ловенето на риба, освен това се беше трудил цяла нощ. Със сигурност беше изморен и изнервен и сега се появяваше някой, който дори не е рибар, за да му каже как да лови риба, в същата вода, в която се беше уверил, че няма смисъл. Петър можеше да не обърне внимание на Исус, можеше да повиши тон и да отговори гневно, можеше да изтъкне хиляди причини да не прави повече опити, но вместо това той Го послуша. Петър не просто извади много риба, той постави началото на един нов живот на невероятна вяра, живот, в който щеше да стане ловец на човеци.
Когато приемем да служим на Бога, понякога може да ни се струва, че това надвишава нашите възможности или че не си заслужава усилията, но ако слушаме напътствието от Бога и ако Го следваме с вяра, дори когато имаме съмнения, това ще ни изгради като Христови ученици.

Молитва: Боже, Който ни водиш, давай ни сърца, за да чуваме, и мъдрост, за да разпознаваме Твоя призив към нас. В името на Исус се молим. Амин.

Мисъл за деня: По какъв нов начин ме призовава Бог да Му служа?
Джон Баун (Минесота)

Да се молим за: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЛУЖИМ НА БОГА.

Остави коментар

Live Reply