Първи адвент

Прочит: Лука 5:12-15

 

„И когато беше в един от градовете, ето, един човек, който целият беше прокажен, като видя Исус, падна на лицето си и Му се помоли с думите: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.“

                                                                                       (Лука 5:12)

 

В днешния библейски текст четем за човек, който страдаше от ужасно заболяване. Освен че е мъчителна, проказата е видима и понякога деформира тялото цялостно. Имало ли е надежда за такъв болен? Да – Исус, Който осветява дори най-мрачните кътчета от живота.

Първият лъч на надежда за прокажения беше присъствието на Исус в онзи град. „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш!“ Болният човек „падна на лицето си и Му се помоли“: колко трябва да е страдал и колко отчаян трябва да е бил! И в същото време – колко много се е надявал, че изцелението е възможно чрез Исус!

И за нас има надежда – в постоянното присъствие на Бога в нашия живот. Колкото и да са сериозни проблемите, колкото и тежки да са следите от миналото, Исус може да промени целия ни живот и да го обнови.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти за изцелителната Ти сила в нашия живот. Давай ни сила да идваме при Теб както в радостта, така и в моментите на отчаяние. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да намеря надежда за изцеление в Исус.

Антонио Уилсън (Мозамбик)

 

Да се молим за: ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ.

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply