Първи адвент

Прочит: Йеремия 31:31-34

 

„… защото ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече.“

                                                                          (Йеремия 31:34)

 

Децата се приближиха към амвона, за да видят какво прави пасторът, докато говори за Божията прошка. Той написа нещо на лист, но изведнъж каза: „А, нещо сбърках“. Взе гумичка и изтри всички следи от молива. „Ето това прави Бог, когато прощава греховете ни. Той изтрива грешките напълно, сякаш не са се случвали.“

Докато гледах, осъзнах, че Бог прави много повече. Той не само прощава, но и не помни греховете ни, сякаш хартията е съвсем нова и на нея все още нищо не е писано. Бог ни дава ново, чисто начало.

В Йеремия 31:31-34 на Божия народ са обещани нови дни, нов завет, макар че той не преставаше да разочарова Бога. Сега това обещание е за всеки, който вярва в завета, който установи Исус Христос: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоан. 1:9). Ние сме простени.

 

Молитва: Боже, учи ни да прощаваме, както Ти си простил на нас, и да се молим, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

Мисъл за деня: Бог изтрива нашите грехове и ни дава да започнем на чисто.

Емили Ейкин (Тенеси)

 

Да се молим за: ДЕТСКОТО СЛУЖЕНИЕ В ЦЪРКВАТА.

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply