Първо с любов

Прочит: Филипяни 4:4-9

 

„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос…“

(Ефесяни 1:2)

 

За съжаление, седмицата преди Възкресение имах спор с един човек от църквата, когото ще наричам Стив. Когато дойде на богослужение следващата седмица, почувствах, че главата ми е изпълнена с тревожни мисли за него и за църквата, вместо с радост от вестта на Христовото възкресение. Не можех да започна възкресенско богослужение така!

В този ден разбрах защо апостол Павел започва своите послания с думи като цитираните днес, а не с обвинения. Той не преминава направо към болезнените въпроси, а първо се обръща към хората в Христовата любов независимо от ситуацията. Затова на този празничен ден, когато си разменяхме знака на мира, реших да отида при Стив, да стисна ръката му и да му кажа: „Стив, мир и благодат да бъдат с теб в името на Исус Христос“.

Оттогава съм уверен, че апостол Павел подхожда по най-добрия начин. Ще имаме разногласия помежду си, но не можем да служим на Бога и да бъдем истински християни, ако не подходим един към друг с любов. Когато поставим на първо място мира, милостта и любовта, ще можем все повече да се уподобяваме на Исус.

 

Молитва: Любящи Боже, помагай ни да подхождаме към хората с Твоята любов преди всичко друго. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато имам разногласие с някого, първо ще подходя към Него с Христовата любов.

Бренан Хърли (Северна Каролина, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОГО, С КОГОТО СМЕ В РАЗНОГЛАСИЕ.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply