Първо впечатление

Прочит: Яков 2:1-5

 

„Не съдете по външността, но съдете справедливо.“

(Йоан 7:24)

 

Всяка неделя, когато пасторът ни казва да извадим Библиите си, съпругът ми си изважда телефона. Това, разбира се, му навлича доста недоволни погледи и подмятания. Но ако хората се замислят, ще осъзнаят, че той също отваря Библията, само че във вид на приложение, което му дава много повече възможности – да търси стиховете бързо, да подчертава, да проверява свързани с пасажа коментари, да разглежда карти и освен всичко това, носейки телефона си, мъжът ми винаги носи със себе си Библия.

Преди много се ядосвах на хората, които недоволстват в църквата, но аз също често съм склонна да си правя изводи прибързано, съдейки по външния вид на хората, начина им на говорене или моментното настроение.

Както се казва в 1 Царе 16:7, Бог не гледа на лице, а на сърце. Вероятно и за нас това няма да е толкова трудно, ако се опитаме да вникнем повече в характера на човека, преди да го осъдим прибързано.

 

Молитва: Боже, помагай ни да не гледаме на лице, а на сърце. Амин.

 

Мисъл за деня: „Човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце“ (1 Царе 16:7).

Лайза Тейт (Ню Мексико)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply