Пътуване

Прочит: Изход 13:17-22

„Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“
(Притчи 16:9)

Преди известно време със съпругата ми се приготвяхме за посещение при една от нашите дъщери за уикенда на семейството в нейния университет. Половин час след тръгването ни на таблото видях предупредителна светлина за спирачките. Бързо взехме решение да се върнем и да сменим колите, за да не се налага да оставяме едната на сервиз по пътя. По-късно стана ясно, че спирачките са били добре, но е имало по-сериозен проблем, който вероятно е щял да причини още по-големи щети. Нямам представа защо светна предупредителната лампа, но се радвам, че се случи така.
Понякога Бог ни изпраща „предупредителни светлини“. Можем да ги видим в коментар на приятел, в разговор с непознат, в нещо, което чуваме по радиото, в прочетеното в някоя книга. Хубаво е да знаем, че Бог е с нас и ни води. Ако обръщаме внимание на предупрежденията от Него, няма да се отклоняваме от правия път.

Молитва: Боже на всяка наша стъпка, благодарим Ти, че осветяваш пътя ни. Благодарим за Твоето присъствие в нашия живот. Амин.

Мисъл за деня: Независимо колко ясно виждам пътя пред себе си, ще следвам Бога.
Брайън Фостър (Северна Каролина, САЩ)

Да се молим за: НОВИТЕ СТУДЕНТИ.

Остави коментар

Live Reply