Пътят

Прочит: Йоан 14:1-7

„Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.“
(Йоан 14:6)

През последните години пътувах много. Често се съгласявам да отида на ново място, без да имам подходящ водач. В резултат на това много пъти не съм сигурна, че съм на точния адрес или че съм получила достатъчно напътствия. Понякога търся улици някъде, където те не съществуват. В други случаи указанията съдържат реалии, които са ми напълно чужди.
Тези несигурни моменти от моите пътувания ми напомнят кое е важно в християнския ми път. Всички ние пътуваме, но не всички – в правилната посока. Хубаво е да получаваме и даваме правилните напътствия към вечния живот. Можем напълно да се доверим на Божието слово, защото Исус казва ясно, че Той е пътят към този живот.

Молитва: Милостиви Боже, продължавай да ни водиш по пътя към вечния живот. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

Мисъл за деня: Мога да съм уверен в Божието водителство.
Прискила Чейвс (Коста Рика)

Да се молим за: ИЗМОРЕНИТЕ ПЪТНИЦИ.

Остави коментар

Live Reply