Пътят към дома

Прочит: Матей 11:25-30

 

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо и Моето бреме е леко.“

(Матей 11:29-30)

 

Живея в южната част на Аризона и имам възможността да се наслаждавам на свеж планински въздух през лятото и топли пустинни преходи през зимата. Един есенен ден бях предприел такъв преход сам, като следвах планински поток. Въпреки тежестта на раницата, се радвах на красивата есенна палитра от дъбови и ясенови листа. Това обаче отвлече вниманието ми и се изгубих. Започнах да се притеснявам и раницата ми се стори още по-тежка. За миг еуфорията от красотата на природата премина в шок пред неизвестното. Имах опит в такива преходи, затова извадих компаса, намерих вярната посока и тръгнах натам. Раницата отново стана по-лека и аз спокойно поех към дома.

Маршрутът беше безопасен и красив, но самонадеяността ми ме отклони от него. Това преживяване ми напомни, че ако отделям време за четене на Библията и изграждане на взаимоотношения с живия Бог, силата ми се възвръща и винаги мога да намеря пътя към дома.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти за красивото Твое творение и за божественото водителство, което намираме в Библията. Благодарим Ти, че ни показваш пътя към дома чрез Своя възкръснал Син, Исус Христос.

 

Мисъл за деня: Ежедневното четене на Библията ме води по пътя на живот.

Дъг Уингърд (Аризона, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ТЪРСИ НАСОКА.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply