Пази

Прочит: Битие 2:4-8, 15

 

„Господ да те благослови и да те опази! Господ да осияе с лицето Си над теб и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над теб и да ти даде мир!“

                                                                     (Числа 6:24-26)

 

Постъпих в християнски колеж, където се включих в студентска група, наречена „Шамар“. Идеята за това име беше дошла от днешния текст за прочит: „И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази“ (Битие 2:15). Същата дума (с произношение „шамар“) е използвана и в стиха, цитиран по-горе. Грижата, която дължим на Божието творение, е същата, която си пожелаваме един на друг с думите: „Господ да те благослови и да те опази“. Това е сериозно поръчение, но спасението е нещо сериозно.

Покварата, която е обхванала света след човешкото грехопадение, включва цялото творение. Щетите, които то търпи, са много – водата, въздухът, цялата природа страда. Когато полагаме усилия за опазването на творението, ние потвърждаваме молбата, която отправяме към Бога, когато се молим с Господната молитва: „Да дойде Твоето царство“ (Матей 6:10; Лука 11:2).

 

Молитва: Боже, помагай ни да сме добри настойници на Твоето творение. Амин.

 

Мисъл за деня: С грижата си към творението прославяме Бога.

Джоел Буун (Северна Дакота)

 

Да се молим за: БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕ.

 

Остави коментар

Live Reply