Пейзажът на живота

Прочит: Второзаконие 11:8-15

 

„Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.“

(1 Йоан 4:7)

 

Докато минавах през пасището един пролетен ден, забелязах нежните стръкове, които си проправяха път през богатата почва. В краката ми беше пълно с поникващи жълти, бели и лилави цветчета. Някои щяха да се превърнат в бурени, други – в сочна трева. Пред мен се разгъваше цял килим от растителност. Толкова цветове, които щяха да нарисуват красива картина.

Бог е художникът на цялата тази красота – цветя, дървета, хълмове. Той е открил пред мен и друга картина – от хора с различен произход и цвят на кожата, всеки от които толкова крехък, колкото пролетните стръкове. Но колко често пропускаме да се зарадваме на тази картина, както се радваме на красотата на природата! Ако гледаме на всеки човек като на Божие дете и показваме на всеки Божията милост, ще се наслаждаваме на богатството на творението, което виждаме в хората около нас.

Исус ни учи да обичаме хората, дори тези, които ни дразнят или не са съгласни с нас. Много проблеми могат да се решат, ако намерим начин да обичаме своите ближни, както себе си.

 

Молитва: Боже на творението, благодарим Ти за красотата на земята и на хората. Помогни ни да се обичаме, както Ти ни обичаш. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки човек, когото срещам, е скъпоценно Божие дете.

Ким Сиск (Оклахома, САЩ)

 

Да се молим за: ХУДОЖНИЦИТЕ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply