Пеликанът

Прочит: Матей 6:25-34

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си (…) Погледнете небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак небесният ви Отец ги храни.“
(Матей 6:25-26)

Обичам пеликаните не заради красотата им, а заради тяхното благородство. Полетът им ме изпълва със спокойствие. Напоследък се нуждая от спокойствие. Дълго време търсех работа, но получавах само откази. Въпреки многото ми молитви, Бог оставаше безмълвен.
Един ден седях на брега на морето и се молех. Гледах тюркоазените вълни, които се разливаха по пясъка, а над водата се носеше пеликан, който търсеше риба. Отново помолих Бога да ми покаже какво трябва да правя с живота си. Когато птицата забеляза храна, бързо се спусна надолу, за да я хване. После се издигна отново и заплува на повърхността, наслаждавайки се на вечерята. Докато я гледах, сърцето ми разпозна Божието послание: „Само вярвай. Ще се погрижа за теб“. Това беше като балсам за душата ми. Бог се грижи за пеликана, Той се грижи и за мен.

Молитва: Боже, извор на всичко, което имаме и което сме, помогни ни да вярваме, че ще се грижиш за нас, и ни дай смелост, за да се впускаме бързо към новите възможности. Амин.

Мисъл за деня: Ще се доверя на Бога да се погрижи за мен днес.
Памела Хуто (Флорида)

Да се молим за: ПОСТОЯНСТВО.

Остави коментар

Live Reply