Пепел

Прочит: Битие 33:1-10

„Но Яков отвърна (…) като видях лицето ти, като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мен.“
(Битие 33:10)

От много години с брат ми не се разбираме. Като дете го идеализирах и исках да го следвам навсякъде, но той все ме отбягваше. Имах чувството, че се радва да ме вижда как плача и се ядосвам. Дори като по-големи деца не можехме да останем заедно в една стая, без да се скараме. Исках да сме приятели, но болката от ранното детство не ме оставяше.
Един ден, докато се молех, осъзнах, че брат ми не знае за тази болка и не е реалистично да очаквам извинение от него. Библията ми казваше, че Бог иска да му простя. Но се питах как да му простя и как той да разбере това, без да бъде наранен. Написах на един лист нещата, които е правил и които са ме ядосвали. После помолих Бог да ми помогне да простя, като ме освободи от гнева. Изгорих листа и изпратих пепелта от него на брат си. Написах му и бележка, че вече не тая лоши чувства към него.
Той никога не спомена нищо за тази бележка, но отношенията ни се промениха. Аз също. Това не се случи за един ден, но сега съм свободна от гнева и с брат ми сме приятели.

Молитва: Боже на прошката, благодарим Ти, че ни учиш да прощаваме, за да сме свободни да обичаме Теб и ближните си. Амин.

Мисъл за деня: Мога да променя отношенията си с някого, като му простя, както Бог прощава на мен.
Джейн Райд (Орегон)

Да се молим за: БРАТЯ И СЕСТРИ, КОИТО СА В ЛОШИ ОТНОШЕНИЯ.

Остави коментар

Live Reply