Песен в нощта

Прочит: Деяния 16:22-31

„… Къде е Бог, Творецът ми, Който дава песни нощем…“
(Йов 35:10)

Като дете се страхувах от залеза на слънцето. Независимо дали имахме ток, или не, при вида на скриващото се зад хоризонта слънце сърцето ми се изпълваше със страх, а нощем сънувах кошмари. Когато пораснах, започнах да си пея някои от песните, които научих в църквата, за да не се страхувам. Те ме успокояваха.
Сега страховете ми са други – притеснявам се за успеха си в университета и финансовото си положение. В моментите на страх Бог ми дава песен, която ме успокоява и осветява деня ми. Песните, които са писани, за да вдъхват надежда и да утешават, имат голяма сила. Павел и Сила знаеха това. Те забравиха за тъмнината в затворническата килия и запяха. Тяхната вяра порази пазачите и самия началник.
Когато се обградим с химните на вярата, Бог ни дава утешителна песен, която да подкрепя сърцата и умовете ни във време на беда.

Молитва: Господи, осветявай нощите ни с песен, която да ни носи сила и надежда. Амин.

Мисъл за деня: Във време на беда ще поискам от Бога да ми даде песен.
Огвиджи Ехи-Ковочио Блесинг (Нигерия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ СТРАХУВА ОТ МРАКА.

Остави коментар

Live Reply