Песента на камъните

Прочит: Лука 19:35-40

 

„И Той отговори: Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат.“

                                                                                 (Лука 19:40)

 

Беше денят, който наричаме „Цветница“, и Исус влезе в Йерусалим, за да извърви пътя към изпълнението на Божието обещание. Тълпата и учениците Го възхваляваха, а Той заяви, че ако те млъкнат, камъните ще извикат.

Цялата природа може да прослави своя Създател. Но аз мога ли? Често съм непокорна и не желая да се променя. Освен това, понеже страдам от психическо заболяване, мислите ми са разхвърляни и нямам пълноценни социални контакти. Чувствам се депресирана и се питам дали любовта и прославата от човек като мен има някаква стойност за Бога. Но ето че Библията ми казва, че всичко в този свят може да прослави Създателя и че аз също съм сътворена, за да Го славя.

Единственият начин да изразя възхвалата си към Господ е да пея в църковния хор. Музиката ми помага да запомня думите на Божието слово. С постоянните репетиции библейските цитати, които присъстват в текстовете, са ми станали близки и са винаги с мен. Когато ми стане тежко, си припомням кой е Бог и какво е направил за мен. Отчаяна или радостна, аз мога да се приближа към Него. Бог се весели за мен с песни (Софония 3:17).

 

Молитва: „Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Теб, Господи, канара моя и избавителю мой.“ (Псалм 19:14).

 

Мисъл за деня: Всеки може да прославя Бога.

Елизабет Джейнис (Флорида)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ДА ПЕЯТ НА БОГОСЛУЖЕНИЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply