Песента на коса

 

Прочит: Псалм 57:7-8

 

„А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат.“

(Евреи 11:1)

 

Когато се включих в денонощно молитвено бдение за близка приятелка, болна от рак, един от часовете, в които трябваше да се моля, беше четири сутринта. В това време не съм особено активна.

Навън цареше тъмнина и тишина. Започнах да се моля и изведнъж чух весели звуци в тъмнината. Беше малък кос, кацнал на един перваз на съседната къща. Радостната птича песен сякаш прониза непрогледния мрак и напомни, че слънцето скоро ще освети земята.

Спомних си за думите от Евреи 11:1: „вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат“. Обърнах се към Бога и с надежда възложих на Него грижата за моята приятелка. Знаех, че колкото сигурен е изгревът на слънцето, толкова сигурна е Божията помощ за нея. Присъединих се към радостната песен на малката птичка, която ми помогна да почувствам надежда. Вярата ни може да се подновява с всеки нов изгрев.

 

Молитва: Боже, дай надежда на всички, които очакват нов и по-добър ден. Уверявай ни непрестанно в Твоята вярност. Амин.

 

Мисъл за деня: Мога да прославям Бога за всички чудеса, които виждам.

Джанис Рос (Шотландия)

 

Да се молим за: ХОРАТА, БОЛНИ ОТ РАК.

Остави коментар

Live Reply