Песни на избавление

Прочит: 1 Царе 2:1-10

 

„Въздига бедния от пръстта и възвисява сиромаха от бунището, за да ги постави да седнат между князете и да наследят славен престол.“

                                                                                          (1 Царе 2:8)

 

Има три впечатляващи песни за Божията милост в Библията. Едната е на Анна, която благодари на Бога за детето, което Той ѝ подарява. С песен Моисей и Мариам, заедно с целия народ, благодариха на Господ за избавлението от Египет (Изход 15:20-21). Мария, майката на Исус, също прослави Бога за избавлението, което идваше на света с нейния Син (Лука 1:46-55). 

От тези три песни можем да научим много за Бога и Неговата воля. Анна възпява Божията милост към бедните и сиромасите, които ние винаги подценяваме. Добре е да си припомняме, че трябва да ценим всички хора.

Моисей открива Божията милост в начина, по който Господ води народа Си с любов (Изход 15:13). Победата не беше на страната на силните, а в любовта на Бога. Никое добро не идва от насилието, а само от любовта. 

Мария също прославя Божията милост (Лука 1:50). Бог се смилява към смирените, които осъзнават нуждата си от Него. Нашата цел не е силата, а любовта, която идва от Господ и бива споделяна с другите хора.

 

Молитва: Господи, помогни ни нашият живот да бъде съобразен с Твоята воля, любов и правда. Амин.

 

Мисъл за деня: Каква песен на възхвала ще отправя днес към Бога?

Елеанор Шепърд (Канада)

 

Да се молим за: ЖЕНИТЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ.

 

 

 

 

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply