Пет малки доматчета

Прочит: Матей 3:13-17

 

„Попита ги: А вие какво казвате: Кой съм Аз?“

                                                                     (Матей 16:15)

 

Приготвях зимнина, като внимателно пълнех буркани с малки доматчета. Накрая ми останаха пет. Четиригодишният ми син, който през цялото време внимателно бе наблюдавал процеса, каза, сочейки към тях: „Тези ми приличат на усмивка“. После отиде в другия край на масата и заяви: „А сега са дъга“. После с хитра усмивка той грабна всичките и си ги напъха в устата. Аз се разсмях и го попитах: „А сега какво са?“. „Витамини!“ – отговори той.

Замислих се колко е важно да се опитваме да гледаме на света от различни перспективи. Ние, хората, обикновено виждаме очевидното, но погледът на Бога е съвсем друг.

Исус не видя просто един бирник в Закхей, нито гледаше на жената, която избърса нозете Му с косата си така, както гледаха на нея всички останали – като на грешница. В Него – в Исус – всички виждаха пророк, но Бог Го нарече „Моят възлюбен Син“ (Матей 3:17). Нека се стараем да гледаме света от Божията перспектива.

 

Молитва: Боже, отваряй очите ни, за да гледаме света от Твоята перспектива. Амин.

 

Мисъл за деня: Кой съм аз в Божиите очи?

Наталия Илюшонок (Беларус)

 

Да се молим: ДА ВИДИМ ДРУГИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БОГА.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply