Пета неделя от Великия пост

Прочит: Йоан 10:1-10

 

„Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.“

                                                                                  (Йоан 10:3-4)

 

Рано сутринта, когато видях, че племенникът ми Джо се е събудил, го взех от креватчето му и го занесох на долния етаж. Майка му, с която сме близначки, приготвяше закуската. Тя го поздрави: „Здравей, Джо“. Той я погледна, после погледна и мен и протягайки ръце, каза: „Мамо!“. Със сестра ми се засмяхме на неговата реакция.

Също както Джо познава майка си по нейния глас, ние като християни се учим да разпознаваме гласа на Бога. Понякога го чуваме, докато се молим, а понякога чувстваме подтик да насърчим или да помогнем на някого. Често чуваме Божия глас, когато четем Неговото слово. Някои стихове сякаш са написани точно за ситуацията, в която се намираме, други ни утешават, дават ни сила или мир.

Чуваме Божия глас и чрез Святия Дух. В Йоан 16:13 се казва: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща“. Святият Дух утешава, учи и възвестява истината. Той ни дава мъдрост да различаваме Божия глас и да общуваме с Бога.

 

Молитва: Благодарим Ти, Боже, че ни търсиш и призоваваш. Помагай ни да разпознаваме начините, по които ни говориш. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако слушаме Божия глас, ще открием истината и мира.

Лин Даниълс (Масачузетс)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ МЪДРОСТ ДА РАЗЛИЧАВАТ НЕЩАТА.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply