Пета неделя от Великия пост

Прочит: Марк 9:43-48

 

„И ако те съблазни ръката ти, отсечи я…“

                                                                  (Марк 9:43)

 

В моя квартал се говорят повече от 60 езика и това го прави един от най-космополитните в света. Това разнообразие е опетнено от дългогодишна дискриминация. Напрежение се създава основно между полицаите, които са предимно бели, и африканците и афроамериканците, които са доминиращо население в квартала.

Преди известно време църквата се включи в инициатива за почистване. Докато събирахме боклуци по улиците, попитах един полицай: „Кой е твоят най-важен приоритет?“. Отговорът ме зарадва: „Да създам добри взаимоотношения между полицията и хората от квартала“. Попитах го с какво можем да помогнем миналото да бъде преодоляно и да се поеме в нова посока. Разочарова ме това, че полицаят не виждаше проблем в миналото, а искаше просто всеки да спазва реда.

Всъщност този отговор ме накара да осъзная грешната си позиция за покаянието. Аз се опитвах да продължа духовния си път, заобикаляйки греховете от миналото.

В деветата глава на Марк Исус ни учи, че покаянието не е просто извинение. Съвета да отсечем частта от тялото си, която ни изкушава, аз разбирам като заявка, че истинското покаяние изисква да се изправим срещу греховете от миналото и да се променим истински. Божията благодат дава нов живот на всички нас.

 

Молитва: Велики Боже, давай ни смелост да се изправим срещу греха както в самите себе си, така и в тези около нас. Дай ни сила да променяме себе си и своите ближни. Амин.

 

Мисъл за деня: Божията променяща благодат е винаги насочена към нас.

Джон Хелмайър (Вашингтон)

 

Да се молим за: ВОДАЧИТЕ В НАШИТЕ ЦЪРКОВНИ ОБЩЕСТВА.

Остави коментар

Live Reply