Пета неделя от Великия пост

Прочит: 1 Тимотей 6:13-16

 

„… да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блажения и единствен Владетел, Цар на царете и Господ на господарите.“

                                                                         (1 Тим. 6:14-15)

 

Бели цветя украсяваха амвона, а младежката група беше декорирала  цялата ни стара църковна сграда за Възкресенското богослужение. Залата беше препълнена. Имаше хора и на балкона, дори отвън. Стояхме на крака и пеехме празничен химн. Сякаш бяхме участници в тържествена церемония по коронясването на нашия Господ Исус Христос. Виждала съм много снимки от коронясване на царе и управници и сега за мен беше голяма радост да присъствам на подобна церемония, но посветена на Царя на царете, Който дойде на земята като един от нас, за да жертва живота Си заради нашите грехове.

На връщане от службата в главата ми още звучеше онзи химн. Замислих се каква корона съм сложила на главата на Исус – царската корона на покорния и изпълнен с вяра живот, или трънения венец на непокорството и греха. На днешното богослужение осъзнах, че трябва да изпитаме себе си и да почувстваме колко много се нуждаем от Бога. Тогава ще можем да се покаем и да посветим своите сърца на Този, Който проля кръвта Си за нас. Смиреното, разкаяно сърце е скъпоценен камък в короната на Исус Христос.

 

Молитва: Господи Исусе, Царю на царете, ние Ти благодарим за прекрасния дар на спасението. Помогни ни да изпитаме сърцата си и да ги представим пред Теб разкаяни. Амин.

 

Мисъл за деня: Посветеният живот на вяра е скъпоценен камък в короната на нашия Господ Исус Христос.

Лийна Виджайкумар (Индия)

 

Да се молим за: ХРИСТИЯНИТЕ В ИНДИЯ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply