Петна от боя

Прочит: Тит 2:11-14

„… Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти за Себе Си, народ за Свое притежание, ревностен за добри дела.“
(Тит 2:14)

Дървената стълба, която взех назаем, беше стара, но щеше да ми помогне да боядисам килера. Увлечен в боядисването на ръка, едва след няколко часа забелязах, че тя цялата е в петна от боя. Някои бяха големи, други – малки, но на места сред тази дъга прозираше и оригиналният цвят на дървото.
Не беше трудно да разбера как са се насложили цветовете по стъблата. Аз също добавих малко бели петна, които бяха несъществени на фона на цялата палитра. Вероятно стълбата бе придобила този вид след години употреба.
Докато боядисвах килера, се замислих за живота си с Христос. Както стълбата се изпълва с цветни петна, когато служи на хората, които боядисват, така и моят характер показва общението ми с Бога. Надявам се поведението ми да се приема от хората по-добре, когато проявявам съпричастност към тях. Мирът и прошката ще изпълват живота ми, ако прощавам, както Исус е простил на мен. Той е, Който ни очиства, за да станем ревностни за добри дела.

Молитва: Господи Исусе, помагай ни да се уподобяваме на Тебе, за да може малко по малко хората да Те виждат в нас. Амин.

Мисъл за деня: Характерът ми отразява отношенията ми с Христос.
Трой Денис (Канада)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С БОЯДИСВАНЕ.

Остави коментар

Live Reply