Писмо на любов

Прочит: 2 Тимотей 3:10-17

 

„… от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус.“

                                                                  (2 Тимотей 3:15)

 

Една моя скъпа приятелка носи в сърцето си дълбока, но болезнена любов. Преди двадесет и пет години най-големият й син се скара с нея и избяга от дома им. Той никога повече не направи опит да се свърже с майка си въпреки всичките опити от нейна страна.

Майчината любов към изгубения син остава дълбока и истинска. Всеки ден тя записва в дневника си свое послание към него, като му разказва различни неща от своя живот. Изписала е вече три огромни тетрадки с писма на любов, бликаща от нараненото майчино сърце.

Синът на моята приятелка вероятно един ден ще се върне. Това може да стане и след като тя си отиде от този свят. Ние ще му дадем тези писма.

Историята на тази любяща майка ми напомня историята на Божията любов към всички хора. Библията съдържа много „писма на любов“ към нас, писани в продължение на векове. Когато сме били изгубени, не сме имали желание да ги четем, но щом сме намерили пътя към дома, те са станали най-ценното ни притежание в този свят. Сега ги четем и намираме увереност в тях всеки ден.

 

Молитва: Любящи Боже, благодарим Ти за Твоето слово, което съдържа цялата история на любовта Ти към хората. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията е писмото, в което Бог ни разкрива Своята любов към нас.

Жералд Маккен (Южна Африка)

 

Да се молим за: РОДНИНИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply