Писмо от дома

Прочит: Псалм 119:92-102

 

„… човек не живее само с хляб, но … с всяко слово, което излиза от Господните уста.“

                                                                       (Второзаконие 8:3)

 

Войниците с голямо нетърпение очакват писмата от своите близки. Когато получат писмо, те го отварят внимателно, четат го бавно, мислят върху всяка дума и после го препрочитат няколко пъти, докато запомнят написаното наизуст. Когато преминават през трудности, за тях е важно да знаят, че някой мисли за тях.

Ние служим на Бога и Той също ни е изпратил писмо – Библията. Тя разказва за Божията грижа и плана Му за всички човеци, уверява ни, че нашият Създател мисли за нас и че ни е подарил вечен живот.

Ние също като войниците трябва с нетърпение да очакваме Божието послание. Нека се отнасяме към Неговите думи сериозно, да ги препрочитаме, да мислим върху тях и да ги запомняме. Така Бог ще бъде наистина част от нашия живот и другите ще виждат това. А в трудни времена Божията милост ще ни води и закриля.

 

Молитва: Боже, Твоето слово осветява пътя ни, утешава ни в скръбта и ни дава сила. Помагай ни да се учим на Твоята правда и да живеем според нея. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово ни храни всеки ден.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим за: ВОЙНИЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply