По благодат

Прочит: Ефесяни 2:1-10

 

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.“

                                                                             (Ефесяни 2:8-9)

 

Като окръжен прокурор често разглеждам молби за запечатване на наказателни дела. Запечатването на делата предотвратява публичния достъп до тях по решение на съда. Един от въпросите в молбата за запечатване е: „Какво е основанието?“.

Веднъж попадах на отговор, който показваше истинско смирение: „Не заслужавам делото ми да бъде запечатано, но ще бъда много благодарен, ако съдът удовлетвори молбата ми“.

Този отговор е пример за начина, по който трябва да отвърнем на Божия дар на спасение. Чрез смъртта и възкресението на Христос Бог иска да изличи нашия грях, ако приемем този дар с чисто сърце. Някои хора си мислят, че с определени дела могат да заслужат спасението.

Не бива и да приемаме великия дар на вечния живот като въпрос на късмет или като съдба. Това разбиране е далеч от истината за Божията благодат. Тези, които гледат на себе си като на хора, които не заслужават спасение, но заради Божията любов и милост го получават, разбират истинския смисъл на вярата и благодатта.

Спасението не може да бъде заслужено или спечелено. Трябва да благодарим на Бога, че ни го подарява заради Своята милост и любов към нас.

 

Молитва: Боже, ние не заслужаваме Твоята прошка, но смирено се приближаваме към Теб, като молим за милостта Ти. Амин.

 

Мисъл за деня: Нищо, което правим, не може да спечели това, което Бог дава по благодат.

Матю Риджър (Охайо)

 

Да се молим: СМИРЕНО ДА ПРИЕМЕМ БОЖИЯТА МИЛОСТ.

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply