По-близо до Бога

Прочит: Псалм 119:97-106

 

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“

(Псалм 119:105)

 

Наскоро си говорех с най-добрия си приятел за това как можем да се научим да обичаме Бога. Той ми каза: „Лина, ако искаме да пишем стихове, трябва да четем най-добрата поезия. Ако прекарваме много време с някой добър готвач, ние също ще се научим да готвим добре. Така че ако искаме да познаваме Бога и да общуваме с Него, трябва да четем Неговото слово“.

Тези негови думи ме поразиха, беше прав. Сетих се за един друг приятел, който имаше хоби, което в началото не разбирах, но когато му отделих известно време, ми стана интересно.

Колко важно е да четем Библията! От нейните думи можем да разберем повече за Бога и Неговата цел в нашия живот. Постепенно Той става за нас близък Приятел. Когато се молим и размишляваме над Божието слово, ние сме способни да отразяваме любовта на нашия Спасител в този свят, изпълнен с тъма.

 

Молитва: Боже, давай ни желание и постоянство в четенето на Твоето слово, за да научаваме повече за Теб и Твоята любов към всички човеци. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията е като писмо от любим човек – трябва да се препрочита постоянно.

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: ПРЕВОДАЧИТЕ НА БИБЛИЯТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply