По-добрият път

Прочит: 2 Коринтяни 12:6-10

„… Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена.“
(2 Коринтяни 12:9)

Понякога, когато погледна графика си за предстоящите седмици, се питам как изобщо ще се справя. Често се съмнявам и в силите си да преодолея житейските трудности. Всеки път съм пред избор – да се оставя на тревогата, обмисляйки най-лошите сценарии, или да поема по по-добър път. Мога да спра да се притеснявам и да започна да се моля. Обикновено молитвата ме успокоява, като ми напомня, че трябва да се доверявам на Бога.
Божията милост е отправена към нас всеки ден и по всяко време (2 Коринт. 12:6-9). Мога да избера да се надявам на Господа и да съм благодарна дори в слабостта. Мога да поискам да живея в настоящето и да отворя очите и ушите си, за да се радвам на благословенията на всеки един ден, вместо да се притеснявам за бъдещето с неговите предизвикателства. Мога да избера да се отърва от негативните мисли (2 Коринт. 10:5) и да размишлявам върху истината на Божието слово.
Не мога да кажа, че това винаги е лесно, но с търпение вече е станало правило за мен. Знам, че мога да разчитам на Бога да посрещне всичките ми нужди. Той ми е давал сила точно когато съм имала нужда от нея. Затова избирам по-добрия път – с вяра да се уповавам на Бога и да живея с благодарно сърце.

Молитва: Любящи Отче, давай ни вяра, за да Ти се доверяваме във всяка ситуация. Нека в трудностите разчитаме на Твоята сила, а не на своята. Амин.

Мисъл за деня: Днес ще спра да се притеснявам и ще започна да се моля.

Да се молим: ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ НА БОГА ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ.
Ан Стюарт (Австралия)

Остави коментар

Live Reply