По-добро бъдеще

Прочит: Исая 43:15-21

 

„Не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“

                                                                              (Исая 43:18-19)

 

При круиза ни по река Яндзъ в Китай ни предупредиха да се оглеждаме за стари обувки, плаващи по водата. Един от нашите гидове обясни, че когато хората се разболеят, изгубят работата си или се разведат, те символично се разделят с миналото, като хвърлят чифт износени обувки в реката. С нови обувки те се надяват да прекрачат прага на по-доброто бъдеще.

В Исая 43:18 Господ насърчава Своя отчаян народ да забрави миналите болки и да повярва, че Той ще го отведе на по-добро място. С Божията помощ можем да бъдем обновени.

Когато се борех с чувството на отхвърляне след развода с моята съпруга, не разбирах как Бог може да обърне всичко това в нещо добро. Този стих обаче ми даде надежда, че Той ще ме отведе към по-добро бъдеще. Когато Му се доверих и посветих живота си на Него, Господ поднови моята радост и ми даде нова надежда. Бог иска да се учим от миналите грешки, но не и да останем да живеем с болката от миналото.

В Римляни 6:4 се казва: „Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот“. Когато отхвърляме изкушението на отчаянието и възлагаме надеждата си на Бога, ще крачим напред, към новата надежда.

 

Молитва: Боже, Който правиш всичко ново, помогни ни да се освободим от миналите болки и вината. Нека крачим смело към бъдещата надежда в светлината на Твоята прошка и водителство. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус може да поднови всичко (Откровение 21:5).

Клифърд Роули (Мисури)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ РАЗВЕЖДАТ.

© 2014 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply