По-добро разбиране

Прочит: Матей 13:1-9

 

„Дано Ме беше слушал народът Ми, да беше ходил Израел по Моите пътища! Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.“

(Псалм 81:13-14)

 

Аз ръководя студенти и следя дали са достатъчно старателни в своята подготовка. Всеки то тях слуша лекциите и има достъп до материалите, но не всички се възползват от тези възможности, за да напредват.

Нещо подобно се случва и в християнския ни живот. Разполагаме с Божието слово, има хора, които могат да ни напътстват, но не всички полагаме еднакви старания във вярата. Ако не отклоняваме вниманието си от Бога, четем Библията и се молим, нашето разбиране ще се задълбочава. Когато срещаме трудности, Бог ще ни помага да ги преодоляваме. Ще бъдем като семената, попаднали на добра почва и дали добър плод. Ще даваме изобилна реколта за царството Божие.

 

Молитва: Боже, помагай ни да се приближаваме към Теб чрез Твоето слово и като се молим така: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! Да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята! Дай ни днес насъщния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото е Твое царството и силата, и славата, до вековете. Амин!” (Матей 6:9-13).

 

Мисъл за деня: Как мога да използвам всички възможности, които имам, за да задълбоча своята вяра?

Линавати Сантосо (Индонезия)

 

Да се молим за: СТУДЕНТИТЕ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply