По една страница

Прочит: Псалм 119:105-112

„Твоето слово е светилник за краката ми и виделина на пътеката ми.“
(Псалм 119:105)

Когато повярвах в Христос, исках да прочета цялата Библия, но това ми изглеждаше като непосилна задача. Щом осъзнах, че тя е сборник от много по-малки книги, прочитането ми се стори по-лесно. Ако си поставех за цел да чета по една страница на ден, щях да я прочета цялата за по-малко от три години. Ако пък четях по три страници на ден, щеше да отнеме по-малко от година.
Нищо друго, което четем, не е по-важно и по-полезно от Библията – Божия дар за нас. В нея ние откриваме какъв е Бог. Тя съдържа всичко, което ни е необходимо, за да живеем така, както Той иска. Словото може да ни преведе дори през най-мрачните места. Колкото по-задълбочено и старателно четем Библията, толкова по-добре ще познаваме Бога.
Първоначално прочитът на цялото Свещено писание може да ни се струва почти невъзможен, но времето и усилията си струват. Независимо дали прочитаме по един стих, глава или книга на ден, това ще ни подготви за пълноценно служение на Бога.

Молитва: Милостиви Боже, благодарим Ти, че ни се разкриваш в Своето Слово. Молим Те, чрез Святия Си Дух ни помагай да го четем и да го разбираме. Амин.

Мисъл за деня: Ще открием нещо ново в Божието слово днес.
Стивън Коен (Калифорния)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ПРОЧИТА БИБЛИЯТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ.

Остави коментар

Live Reply