По какво те познават?

Прочит: Тит 3:3-8

 

„Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове… и така, по плодовете им ще ги познаете.“

                                                                            (Матей 7:18, 20)

 

Спомням си един случай, когато бях момче и мама ме изпрати до магазина, за да взема някои неща. Тя погледна мръсните ми дрехи и ми каза: „Първо се преоблечи и тогава иди. Какво ще си помислят за мен продавачите, ако те видят в този вид!“. Мама мислеше, че външният ми вид е показател за нейната грижа към мен.

Макар че за първите християни беше опасно да говорят на глас за своята вяра, тъй като бяха преследвани, те я изразяваха чрез своето поведение и чрез делата си. Благодарение на примера им много хора повярваха в Христос.

И днес хората съдят за нас и за нашата вяра по поведението ни. Ако казваме, че сме християни, но поведението ни говори за нещо друго, хората ще забележат това и ще си направят изводите.

Сега съм възрастен и скоро ще се пенсионирам, но не забравям, че моите постъпки, начинът ми на живот показват на хората в Кого вярвам. Мога да казвам, че съм християнин, но най-доброто свидетелство за моята вяра е действената любов.

 

Молитва: Боже, помагай ни да Те възхваляваме не само с устните си, но и с делата си. Амин.

 

Мисъл за деня: Моите думи и дела показват Божията любов на хората.

Гейл Ричардс (Айова)

 

Да се молим за: ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply