По стария път

Прочит: 2 Коринтяни 10:1-5

 

„И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.“

                                                                             (Галатяни 5:1)

 

Години наред при всяка разходка с кучето заобикаляхме един батут в нашия двор. Когато децата ни пораснаха, с мъжа ми решихме, че той повече не ни е нужен. Бях доволна, че вече нямаше да се налага да го заобикаляме при всяко излизане. Мислех, че и кучето, чиято каишка редовно се закачаше в батута, ще бъде също толкова доволно. Вместо това още при първата ни разходка след премахването на това препятствие кучето реши да заобиколи и със същата доза внимание мина по заучения маршрут, без да има какво да заобикаля. Аз го последвах. Вече нямаше препятствие, но старите навици бяха силни.

Помислих си какво може да се случи, когато повярваме в Исус. Ние знаем, че Той е простил греховете ни и те вече нямат власт над нас, но се питам защо тогава продължавам да се страхувам. Осъзнавам, че сме подвластни на същата сила, която принуждаваше мен и моето куче да минаваме по стария маршрут: силата на познатото. Ние следвахме отъпканата пътека.

Когато станем християни, се случва да продължим да крачим по отъпкания път на нашите предишни разбирания и навици, без да осъзнаваме, че вече имаме власт над тях. Можем съзнателно да решим да се отървем от тези, които ни вредят и ни пречат да принасяме добри плодове, и да поемем по пътя на свободата.

 

Молитва: Небесни татко, помогни ни да преосмислим всичко в живота си, за да може той да прославя Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Ние „пленяваме всеки разум да се покорява на Христос“ (2 Коринтяни 10:5).

Деби Мидълбрук (Джорджия)

 

Да се молим за: ПРОМЯНА В НАШИТЕ МИСЛИ И ДЕЛА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply