По-ясно виждане

Прочит: Деяния 2:1-4, 14-21

 

„А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща.“

                                                                               (Йоан 16:13)

 

Едно от неудобствата на старостта е необходимостта от очила за четене. С мъжа ми сме си купили няколко чифта и сме ги сложили на различни места в къщата, за да можем да виждаме телефонния указател, да четем вестника за деня, както и да работим на компютъра. Без тях просто е невъзможно да разберем нещо, защото буквите се виждат размазано.

След смъртта на Исус учениците не виждаха какво ги очаква. Дотогава те бяха разчитали на Учителя си, за да ги води и да им разкрива как Писанията се изпълняват в Него. Макар тяхната мисия да беше продължаването на Христовото дело, без Христос, Който да осветява пътя им, те не виждаха бъдещето достатъчно ясно, защото облаците на съмнението и объркването бяха надвиснали над тях. Когато Бог изпрати Святия Дух, те вече виждаха ясно изпълнението на обещанията, които бяха получили.

Бог ще направи същото и за нас. Святият Дух е дар. Той ще ни помогне да се справяме с всичко, което ни обърква и плаши, за да следваме пътя, който Исус ни показа.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че изпращаш Святия Дух, за да ни води. Давай ни търпение в търсенето на вярната посока. Амин.

 

Мисъл за деня: Святият Дух ни помага да виждаме живота по-ясно.

Джони Мелник (Пенсилвания)

 

Да се молим за: СВОИТЕ ДУХОВНИ НАСТАВНИЦИ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply