Почивка

Прочит: Марк 6:30-46

 

„След като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли.“

(Марк 6:46)

 

В забързаното и изнервящо ежедневие трудно намираме време за почивка. Претоварени сме с грижи – духовни, физически, емоционални. Непрекъснато вършим нещо, защото нуждите никога не престават.

Исус винаги намираше време, в което да се усамоти и да общува със Своя небесен Отец, и казваше това на учениците Си. В шестата глава на Евангелието според Марк четем как Той ги прати на път. Когато се върнаха, Той не ги изпрати веднага на ново място, а ги повика да си починат.

Забелязал съм, че колкото повече работа върша за сметка на почивката с Бога, толкова по-напрегнат се чувствам. Когато отделям повече време в Божието присъствие, духът ми се подновява и съм способен да върша Божието дело много по-добре. Продължавам да се уча от своя Господ и Учител, защото при Него намирам неизчерпаема сила – физическа и духовна.

 

Молитва: Отче, помогни ни да следваме примера на Исус, Който ни научи, че за да бъдем добри Твои служители, трябва да си даваме време за почивка. Нека почивката в Твоето присъствие стане част от ежедневието ни. Амин.

 

Мисъл за деня: Служението ми е по-ефикасно, когато си почивам в Бога.

Кайл Биерга (Илинойс, САЩ)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ Е ТРУДНО ДА СИ ПОЧИВАТ.

 

 

Остави коментар

Live Reply