Под Неговите крила

Прочит: Псалм 91:1-6

 

„Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките синове прибягват под покрова на крилата Ти.“

                                                                            (Псалм 36:7)

 

Баба и дядо отглеждаха кокошки от породата легхорн – снежно бели с яркочервени гребени. Спомням си как понякога виждах квачката да ляга за известно време на земята и когато станеше, отдолу се подаваха малки пиленца. Където и да отидеше, те я следваха, а когато спираше и разтваряше крила, те се мушваха отдолу. За тях това беше най-безопасното място на света.

Този спомен от детството ми е помогнал да разбера какво иска да каже Исус в Матей 23:37. Той изразяваше Своята мъка заради това, че Йерусалим избива Божиите пророци, с възгласа: „Йерусалиме, Йерусалиме… колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилетата си под крилата си“.

Живеем в свят, изпълнен със стрес. Проблемите понякога ни се струват непреодолими. Нашият Господ ни призовава да Му се доверим и да прибегнем при Него, когато се нуждаем от защита.

 

Молитва: Господи Исусе, нека се научим да прибягваме при Теб за помощ. Амин.

 

Мисъл за деня: Божиите обятия са отворени за всички човеци.

Мери Бейрд (Тексас)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ КОКОШКИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply