Под сянката на Божите криле

Прочит: Псалм 63:1-11

„… Ти си бил помощ за мен и под сянката на Твоите крила ще се радвам.“
(Псалм 63:7)

Когато излязох за сутрешната си разходка, тексаският въздух вече беше натежал от влага и горещина заради силното слънце. През повечето време то светеше в очите ми и аз се опитвах да търся сенчести места, където има повече дървета. На всяко такова място си отдъхвах, като забавях крачката.
Под едно дърво с широка корона, където се застоях повече време, чух песента на птиците от клоните. Сетих се за думите от днешния прочит: „под сянката на Твоите крила ще се радвам“. Птиците пееха радостно сред клоните, а аз се радвах на сянката на дървото, което ме предпази от горещината, преди да се прибера у дома.
Когато се борим с трудности, може да се почувстваме, както се чувствах аз в онзи горещ и изтощителен летен ден, но под сянката на Божите криле вярата ни расте и се подготвяме да преодолеем всяко изпитание. Като общуваме със своите братя и сестри, молим се и изучаваме Божието слово, можем да крачим по своя път с радост и увереност в Божията доброта.

Молитва: Боже, нека бъдем възстановени под сянката на Твоите крила. Помагай ни да пребъдваме в присъствието Ти всеки ден чрез молитва и четене на Твоето слово. Амин.

Мисъл за деня: Под сянката на Божите крила можем да бъдем напълно възстановени.
Монтра Уийвър (Тексас)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ХОДЯТ ЗА ЗДРАВЕ.

Остави коментар

Live Reply