Подай ръка

Прочит: Матей 25:31-40

„А Царят ще им отговори: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тези най-малки Мои братя, на Мен сте го направили.“
(Матей 25:40)

По време на лятната си ваканция преди няколко години отидох на мисионерско пътуване в Роаноук, Вирджиния. Група от църквата, заедно с 600 други студенти и преподаватели, служиха в града. Моята задача беше да се погрижа за сутерена на една благотворителна клиника. Трябваше да боядисаме стените, да почистим подовете, да направим лавици за книги и да изрисуваме една стена.
Работата не беше лека, като имаме предвид, че климатичната инсталация се повреди. Въпреки това се справихме добре и резултатът беше впечатляващ. Едно старо, мръсно помещение беше променено и превърнато в склад за продукти – нещо, което дотогава клиниката не е можела да си позволи. Макар че не работихме директно с пациентите, ние направихме работата на доброволческия персонал по-лесна.
Времето в клиниката беше едно от най-ценните преживявания в моя живот. То ми помогна да разбера как всяко добро дело може да е служение, за каквото говори Исус в Матей 25.

Молитва: Боже, прости ни, когато поставяме собствените си нужди пред тези на другите хора, и ни води, когато търсим начин да Ти служим. Амин.

Мисъл за деня: С Божията помощ мога да променя живота на някого.
Брендън Чейс (Северна Каролина)

Да се молим за: ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА В БЛАГОТВОРИТЕЛНИТЕ КЛИНИКИ.

Остави коментар

Live Reply