Подготвени

Прочит: Псалм 119:97-105

 

„Ти си мой покров и мой щит; на Твоето слово се надявам.“

(Псалм 119:114)

 

Хубавата приятелска вечеря за секунди се превърна в ужасно преживяване. Лора се задави с храна, а Елин, която седеше на отсрещната страна на масата, знаеше, че трябва да се действа бързо. Тя скочи и с думите „Боже, нека това да проработи“ хвана Лора и започна да притиска стомаха ѝ, за да изплюе заседналия в гърлото ѝ залък. Бързата реакция даде резултат, а всички ние си убедихме колко важно е да си подготвен за някои ситуации. Една техника, която Елин бе научила преди години и никога не беше използвала, спаси живот.

Забелязвам същия принцип в духовния си живот. Библейските истини, които съм научила през годините, намират приложение в трудностите, с които се сблъсквам днес. Стихове, които преди време са ми се стрували скучни, ме насърчават в днешните предизвикателства. Ако не бях учила всичко това дълго време, Божията мъдрост нямаше да ми помага в необходимото време.

Неприятният инцидент от онази вечеря ме насърчи да изучавам още по-съвестно Божието слово, за да може във време на нужда Святият Дух да ми напомня наученото и да се справям по-лесно с предизвикателствата. Също както Елин беше усвоила умения, които ѝ бяха от полза, аз трябва да бъда подготвена за кризисните моменти в живота.

 

Молитва: Отче, помагай ни всеки ден да се учим от Твоето слово, за да бъдем подготвени за трудните моменти в живота. Амин.

 

Мисъл за деня: Божието слово ни помага да живеем праведен живот и да се справяме с трудностите.

Лин Каридис (Мичигън)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ПОСЕЩАВАТ БИБЛЕЙСКИ УРОЦИ.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply